null

Bloggar

Kaj Stenlöf blir chef för enhet för nationell samordning av kliniska studier

Kaj Stenlöf har utsetts av Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström till chef för den nyinrättade enheten för nationell samordning av kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

Kaj StenlöfKaj Stenlöf är disputerad överläkare inom endokrinologi och diabetologi och bedriver forskning inom fetmaassocierade sjukdomar. Han har erfarenhet från uppbyggnad av olika infrastrukturer för klinisk forskning i Sverige och i utlandet och arbetar sedan 2009 som verksamhetschef för Gothia Forum för klinisk forskning i Västra Götalandsregionen.

- Jag är glad och stolt över att få förtroendet att leda arbetet vid enheten, säger Kaj Stenlöf. Det är ett uppdrag med många spännande utmaningar och jag ser stora möjligheter inom uppdraget där vi kan förbättra möjligheterna för att genomföra kliniska studier i Sverige.

- I och med rekryteringen av Kaj Stenlöf har vi tagit det första konkreta steget mot inrättandet Sveriges nya samordningsfunktion för kliniska studier, säger Håkan Billig, ordförande vid Vetenskapsrådets kommitté för nationell samordning av kliniska studier. Jag ser fram emot att tillsammans med Kaj börja bygga upp verksamheten.

Enheten ska förutom att utgöra nav för de regionala noderna och fördela gemensamma uppgifter och medel, också verka för goda och effektiva samarbetsstrukturer och utgöra en central stödfunktion. I uppdraget ingår också att utgöra kontaktpunkt för nationella och internationella aktörer när det gäller förstudier, förmedling av förfrågningar om genomförande av kliniska studier, omvärldsbevakning och marknadsföring av Sverige som land när det gäller kliniska studier.

Verksamheten vid enheten styrs av kommittén för nationell samordning av kliniska studier vid Vetenskapsrådet. Kommittén inledde sin verksamhet vid årsskiftet och har sedan dess bl.a. etablerat de regionala noderna samt genomfört en nationell konferens inom området.

Ta del av pressmeddelandet på Vetenskapsrådets webbplats. 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin