null

Bloggar

Klinisk forskning i världsklass kräver samarbete

PRESSMEDDELANDE:

Hur skapar vi samverkan mellan olika regioner i Sverige? Gynnas klinisk forskning av en nationell läkemedelsstrategi? Hur höjer vi kvaliteten på de nationella kvalitetsregistren? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras av cirka 300 kliniska forskare och beslutsfattare på Gothia Forums tredje konferens den 18-19 januari på Svenska Mässan.

 – På konferensen möts alla de grupper som måste samarbete för att föra den kliniska forskningen framåt. Vi ser det som vår uppgift att skapa en mötesplats för industri, akademi och sjukvård för att stärka den kliniska forskningen i Sverige, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef för Gothia Forum.

På plats finns alla viktiga spelare representerade från hela Sverige. Bland talarna märks bland andra Christina Åkerman, Generaldirektör på Läkemedelsverket, Mona Boström som har regeringens uppdrag att samordna utvecklingen av de nationella kvalitetsregistren, Karin Wingstrand, Vice President och global chef för AstraZenecas kliniska forskning.

För att dra lärdomar från andra länder har internationella gäster bjudits in från England, Sydkorea och USA. Tamara Rajah, Junior Partner på McKinsey & Company presenterar hur de stöttat den brittiska regeringen i att etablera en ledande position för nationen inom Life Science.

Chong-Hwan Chang, President of New Drug Development Center i Sydkorea berättar om de nationella satsningar som gjorts inom läkemedelsutveckling och forskning i Sydkorea. Anil Jain, Senior Vice President på Explorys, presenterar en serviceplattform för stora informationsmängder som ger möjligheter att påskynda forskning och produktutveckling inom sjukvården.

 – För att Sverige skall utvecklas krävs att vi ser möjligheterna med att samverka nationellt. Vi behöver lära av andra länder som utvecklas positivt och därför är vi glada att kunna presentera de internationella talare som kommer till konferensen och delar med sig av kunskap och erfarenheter, säger Kaj Stenlöf

Programmet, som innehåller ett 25-tal punkter, erbjuder dessutom en stor dos praktisk kunskap att ta med sig tillbaka i den kliniska vardagen.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin