Bloggar

Bloggar

Klinisk forskning i Västra Götaland får topplacering

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskning som bedrivs vid de sju landsting och sju universitet som omfattas av det så kallade ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning) Västra Götaland får högsta betyg i två av de tre kategorier som utvärderats och får överlag mycket goda omdömen.

Genom ALF-systemet ger staten medel till landstingen som ersättning för utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. I Västra Götalandsregionen uppgår ALF-medlen årligen till nära en halv miljard kronor. I rapporten utvärderas tre olika kategorier: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, samt forskningens förutsättningar. För två av dessa kategorier får Västra Götalandsregionen det högsta betyget, mycket hög kvalitet. För den tredje kategorin, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta, ges betyget god-hög kvalitet.

I bedömningen av forskningens förutsättningar lyfts bland annat att Västra Götaland har “mycket relevant, tillgänglig och väl fungerande infrastruktur” som utgör en excellent miljö för klinisk forskning. Bland de Clinical core facilities som är speciellt framhållna nämns bland annat Gothia Forum.

Alessio Degl´ Innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum– Jag är väldigt stolt och glad att Gothia Forum är en del av den infrastruktur och miljö som lovordas i utvärderingen. Vi vill fortsatt vara en viktig resurs och mötesplats för att stärka den kliniska forskning som bedrivs i regionen. Jag ser unika möjligheter till fortsatt framstående forskning genom exempelvis den världsunika befolkningsstudien SCAPIS inom hjärta-kärl och lunga. Gothia Forum har bland annat bidragit som nationell projektledare samt genomfört undersökningar som en av sju studieorter. När studien är slutförd finns ett fantastiskt datamaterial från 30 000 svenskar, säger Alessio Degl´ Innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum.

För kriteriet den vetenskapliga produktionens kvalitet framhåller Vetenskapsrådet bland annat att publikationer från västra Götaland håller hög klinisk relevans och placerar sig bland de bästa av de sju regionerna.

Per-Anders Jansson, medicinsk rådgivare på Gothia Forum – Så goda omdömen när det gäller kvalitet är ett stort erkännande för regionens forskare, säger Per-Anders Jansson, Professor i translationell medicin vid Göteborgs Universitet och medicinsk rådgivare på Gothia Forum. På Gothia Forum är kvalitet en av hörnpelarna och vi erbjuder tjänster som exempelvis monitorering, ansökningsstöd och GCP-utbildningar som bidrar till att stärka den kliniska forskningens kvalitet.

Per Anders framhåller att många forskargrupper och framstående forskare i regionen vänder sig till Gothia Forums prövningsenheter för att få hjälp att genomföra sina studier.

– Vi har en fas I-enhet som är unik i regionen och där kan forskare utföra de första försöken på människa (First-in-Human). Där finns erfaren forskningspersonal som har nära samarbete med regionens specialistkliniker, säger Per Anders.

Västra Götaland får också väldigt högt betyg när det gäller nationellt och internationellt samarbete, något som anses vara en av regionens styrkor som bör förstärkas ytterligare.

– En av Gothia Forums uppgifter är att främja samverkan. Som regional nod är Gothia Forum del av det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige som syftar till att bygga upp en gemensam nationell forskningsinfrastruktur för kliniska studier. Det här är samarbetet tror jag starkt ökar vår konkurrenskraft internationellt, säger Alessio Degl´ Innocenti

Utvärderingen har genomförts av 70 internationella experter. De har granskat olika underlag, till exempel bibliometriska analyser, publikationer och självvärderingar, och intervjuat representanter för de landsting och universitetet (ALF-regioner) som har utvärderas.

Vetenskapsrådet konstaterar att svensk klinisk forskning överlag håller hög kvalitet. När det gäller den vetenskapliga produktionens kvalitet är Västra Götaland och Stockholm som får toppbetyget. Inom den kategori som handlar om forskningens samhällsnytta får fem landsting omdömet ”god-hög kvalitet”, Skåne får högsta betyget, och Örebro får utvärderingens enda underkännande. I den sista kategorin, om forskningens förutsättningar, får förutom Västra Götaland även Skåne och Västerbotten högsta betyg, medan övriga fyra landsting bedöms hålla god-hög kvalitet.

Ta del av rapporten >>
Läs artikel på Sahlgrenska akademins webbplats >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin