null

Bloggar

Kliniska Studier Sverige samverkar för att stärka klinisk forskning 

Idag uppmärksammar Gothia Forum den internationella dagen för kliniska prövningar, Clinical Trials Day. Vi vill lyfta det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige, mellan sex regionala noder, som stödjer och utvecklar förutsättningarna att bedriva kliniska studier. 

Kliniska Studier Sverige

Noderna inom Kliniska Studier Sverige är regionala kontaktpunkter till expertis inom kliniska studier och till regionala resurser. Via noderna kan forskare få stöd med specialistkompetens inom till exempel juridik, statistik och GCP (good clinical practice). Det går också att få stöd i arbetet med en klinisk studie, från idé till arkivering. 

Gemensamma satsningar

Inom samarbetet har vi hittills genomfört 14 utvecklingssatsningar som resulterat i nya verktyg och processer som förenklar genomförandet av kliniska studier. I utvecklingssatsningar samarbetar noderna för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar. 

Gothia Forum driver två satsningar under uppstart. En av dem går ut på att ta fram en webbaserad utbildning som skall bidra till ökad förståelse för betydelsen av klinisk forskning. Den andra går ut på att främja den odontologisk kliniska forskningen i Sverige. Läs mer om pågående och avslutade utvecklingssatsningar. 

Goda exempel och ”visste du att” om kliniska studier 

På kliniskastudier.se finns olika typer av stöd för arbetet med kliniska studier. Där finns också två artiklar framtagna för dagen:
Clinical trials day − visste du det här om kliniska studier? 
Clinical Trials Day och goda exempel där vård och forskning går hand i hand 

Läs mer om: Clinical Trials Day


 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin