null

Bloggar

Kompetenskartläggning Life Science, Västra Götlaland

Rapport Kompetenskartläggning Life ScienceVästra Götalandsregionen presenterar en ny rapport med en komptenskartläggning av Life Science. 

Life Science-sektorn utgör en viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Inom kunskapsintensiva branscher som denna, är de anställdas kompetens en av de viktigaste produktions- och konkurrensfaktorerna.

Det är i huvudsak behovet av närhet till spetskompetens som avgör företagens lokaliseringsbeslut. Den här rapporten syftar till att fördjupa kunskapen om de kompetensbehov som Life Science-sektorn har idag och de behov man kan förväntas stå inför i framtiden.

Rapporten visar bland annat att Life Science-sektorn i Västra Götaland inte lider av någon större kompetensbrist inom traditionella områden. Dock framkommer "nya" kompetensområden där företagen upplever en bristsituation.

Ta del av rapporten här. 

Källa: Regionutveckling, Västra Götalandsregionen

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin