null

Bloggar

KPP - en metod med utvecklingspotential

 

Birgitta Johnsson- Vi är jätteduktiga på att lägga in information i olika system men dåliga på att plocka ut och använda möjligheterna med dessa data. Jag och många andra arbetar på att sprida kunskapen och utveckla kvaliteten på KPP-data.

Möjlighet till analys och uppföljning
KPP är en metod som visar kostnader och aktiviteter för varje enskild patient och vårdkontakt. Även utförda vårdtjänster och kostnaden för var och en av dem redovisas. Man kan ta ut information om per individ och följa kostnaderna genom hela vårdtiden för såväl öppen som slutenvård. - Det här ger ett bra underlag för analys och uppföljning. Det kan till exempel användas för att analysera kostnader kopplat till produktion, jämföra kostnader per landsting och sjukhus och koppla till kvalitetsregister vilket gör det möjlighet att också göra effektivitetsstudier.

VGR väl framme
KPP används över hela världen och i Sverige ligger vi långt framme. Sveriges Kommuner och Landsting stödjer införandet av denna redovisning i sjukvården. Drygt hälften av landstingen har idag infört eller är på väg att införa KPP-redovisning. I VGR:s KPP-databas finns uppgifter om 95 % av all somatisk slutenvård vilket innebär att vi kommit långt . Den nationella databasen har en täckning på i genomsnitt 65 % för slutenvård och 49 % för öppenvård.

Utvecklingsmöjligheter
Nyfikna åhörare på KPP-seminariumÄven primärvården kommer att finnas med i VGR:s KPP-databas inom snar framtid. Beslutet och plan för införande finns på plats
- Jag tror primärvården kan vara igång 2012, det pågår mycket aktivitet för att göra det möjligt, säger Birgitta.

Det finns en hel del goda exempel där KPP-data använts i kombination med andra register. På SU har psykiatri kopplat KPP till uppgifter ur kvalitetsregister och fått fram väldigt spännande resultat, berättar Birgitta. Ls mer här om arbetet inom psykiatri här.  

De expertgrupper och nätverksmöten som finns på regional och nationell nivå arbetar med både kunskapsspridning såväl som utveckling av kvaliteten.  – Vi arbetar för att uppdateringar skall ske oftare för att få mer aktuell data, men det är inte helt lätt eftersom det också innebär mer jobb givetvis. Som det ser ut idag får vi data först ett år i efterhand, nästa uppdatering till hösten.


Mer information
SKL:s webbplats om KPP 
Presentation från dagen (pdf)

Vill du använda KPP-data?
Kontakta Josefine Persson, Hälsoekonom
Gothia Forum för klinisk forskning
Telefon: 031 342 9694
Epost: josefine.persson@vgregion.se
 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin