null

Bloggar

Kurser i god klinisk sed för nybörjare och vana prövare

Under både vår och höst erbjuder Gothia Forum utbildningar i GCP, Good Clinical Practice. Utbildningarna riktar sig till alla medarbetare i regionen som arbetar med kliniska prövningar eller har planer på att börja.  
– Det var en fantastiskt bra utbildningsdag. Det är sådant jag verkligen har nytta av varje dag i kontakt med forskare, läkemedelsbolag och CRO, berättar Katarina Peltz, som är regional biobankssamordnare.

Katarina Peltz, kursdeltagare och regional biobankssamordnare.– I och med att utbildningarna görs i samarbete med läkemedelsindustrin som ställer upp med föreläsare kan vi erbjuda dessa till självkostnadspris, berättar Camilla Palmqvist, Kvalitetsansvarig på Gothia Forum.
Vi vill att utbildningar i GCP skall vara tillgängliga för så många som möjligt så att vi fortsatt kan hålla hög kvalitet på de studier som genomförs i Västra Götalands-regionen och i Sverige. Det är en bra konkurrensfördel internationellt som vi skall värna om, säger Camilla. 

Katarina Peltz deltog i vårens sista introduktionskurs. Hon är före detta forskningssjuksköterska och har tidigare arbetat med kliniska prövningar på Jubileumskliniken på SU. Nu har hon rollen som regional biobankssamordnare på regionalt cancercentrum. Katarina har gått GCP-kurser tidigare men poängterar vikten av att hålla sig uppdaterad.
 – Det är jätteviktigt att bli påmind, särskilt om man inte jobbar med frågorna varje dag. Det kommer ständigt uppdatering av lagar och man behöver en uppdatering i princip vartannat år, säger Katarina

Under utbildningsdagen går en representant från läkemedelsindustrin igenom framförallt alla regelverk och lagar som gäller för kliniska prövningar och övergripande om hur ett praktiskt genomförande av en studie går till. Tanken är också att dagarna ska stort utrymme till frågor och diskussioner och att de som deltar bidrar med kunskap inom olika områden.

 – Det blev många spännande diskussioner eftersom vi var en så blandad grupp. Vi behandlade bland annat frågor som rör patientinformationen, biobanker som till exempel Life Gene och behovet av studier på barn.  Jag hade gärna sett att det var ännu mer tid för diskussion och att dagen förlängdes något. Forskning tycker jag är jätteintressant och därför var jag verkligen peppad att gå denna kurs.

Varje termin finns det flera tillfällen att delta i utbildningarna som erbjuds på tre nivåer. Introduktionskursen följs av ”Fortsättningskurs 1” som är för dem med viss erfarenhet av kliniska prövningar och som eventuellt skall monitorera medan ”Fortsättningskurs 2” är mer riktad till den som skall vara ansvarig för en egen prövning och fungera som sponsor. Vid det kurstillfället går man igenom allt från protokoll till rapport och publikation.

 – Jag vill gärna gå fler kurser och jag tipsar även mina medarbetare i regionen. Det behövs exempelvis många fler som kan monitorera så det är jättebra att det här erbjudandet finns. Jag har också föreslagit att våra datatekniker ska gå, det är vettigt att få ett sammanhang till de arbetsuppgifter man utför.

Kurserna brukar snabbt bli fullbokade och därför erbjuds extra kurstillfällen vid behov.
– Det finns ett stort behov av mer kunskap. Jag har ofta kontakt med uppgivna ensamma forskare som behöver hjälp med att driva en studie med allt från upplägg till genomförande. Gothia Forum har en kalasviktig roll här. Drömmen är en gemensam plattform som samlar hela regionens kompetens, avslutar Katarina.

Är du intresserad av utbildning på din egen ort? Gothia Forum har möjlighet att erbjuda dessa utbildningar även utanför Göteborgsområdet om det finns tillräckligt stort intresse. Är du intresserad av detta kontakta: Camilla Palmqvist, 0722-039 269

 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin