null

Bloggar

Lovande studie för behandling av hjärntrötthet

Det finns hopp om ännu en stor upptäckt av nobelpristagaren Arvid Carlsson och hans forskarteam på Sahlgrenska akademin. Just nu pågår en forskningsstudie om hjärntrötthet* på Sahlgrenska universitetssjukhuset som drivs genom Gothia Forum. 
– Det är väldigt spännande eftersom denna medicin skulle kunna hjälpa personer som drabbats av stroke och troligen även ha effekt på andra sjukdomar i vårt centrala nervsystem som exempelvis Alzheimer.

Hjärntrötthet, eller mental trötthet som det ibland kallas, är något som bland annat patienter som drabbats av stroke eller skalltrauma ofta upplever. För dessa patienter finns idag ingen behandling och sjukdomen är inte någon allmänt vedertagen diagnos vilket gör det svårt att få gehör från exempelvis försäkringskassan. Räddningen för dessa personer kan vara ett nytt läkemedel som innehåller en molekyl som stabiliserar vissa signalsubstanser i hjärnan.

Tidigare har en första delstudie genomförts med mycket lovande resultat och en uppföljande studie pågår just nu på Centrum för klinisk prövning (CTC).  30 patienter får testa ett nytt läkemedel under 4 veckor och det jämförs med 4 veckor där patienterna inte får någon aktiv medicin (placebo).
– Jag har märkt lite olika effekt hos olika patienter. På en del syns effekten mer utanpå, de ”strålar”, medan andra beskriver att de känner sig klarare i huvudet. De flesta patienterna verkar klara yttre påfrestningar bättre, sådant som de i vanliga fall skulle känna var övermäktigt kan de hantera lättare, säger Camilla Kristiansson, sjuksköterska på CTC

Det här bygger på forskning som Arvid deltog i redan på 50-talet i USA vid ”National Institutes of Health”.  Då visste man inte att det finns en signalsubstans i hjärnan som heter dopamin som visat sig ha stor betydelse för uppkomsten av Parkinsons sjukdom, en upptäckt som motiverade att Arvid Carlsson fick Nobelpriset 2000. 
– Jag hade kolossal tur som fick chansen att delta i pionjärforskning.

Molekylen (OSU6162) som nu testas ser ut att kunna stabilisera just dopamin och en annan av hjärnans signalsubstanser, serotonin. Dessa substanser sköter kommunikationen mellan nervcellerna i hjärnan. 
– Vi känner oss ganska säkra att vi är på rätt väg. Nu testar vi vilken dos av molekylen som påverkar hjärntrötthet mest effektivt, berättar Arvid Carlsson.

Att studien projektleds via Gothia Forum ser Arvid som väldigt positivt.
 – Det hade inte gått att genomföra så smidigt utan Gothia Forum. Här samlas spelare från olika håll och det är inget problem att samverka, säger han.

Nästa steg när studien är avslutad, någon gång under hösten, är att göra en studie under längre tid och med fler patienter för att säkra effekterna och upptäcka eventuella biverkningar.  Hittills observerade biverkningar har varit mycket milda.
– Jag tror och hoppas att medicinen skall nå patienter redan om 4 år om jag är optimistisk och det är jag, säger Arvid Carlsson.

 

*hjärntrötthet
Dessa patienter kan känna sig trötta redan efter måttlig mental aktivitet. Tröttheten kan komma fort och det blir nästan omöjligt att fortsätta arbeta. Det tar lång tid att återhämta sig och de flesta kan bara vara koncentrerade under korta perioder. Många upplever även irritation, ljud- och ljus-känslighet och huvudvärk.

Text och bild: Åsa Särlvik

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin