null

Bloggar

Lundbergsstiftelsen storsatsar på centrum för njurforskning

Njurforskningen i Göteborg samlas nu i ett särskilt centrum, med långsiktig finansiering av IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. En avsiktsförklaring har nyligen undertecknats av stiftelsen, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Från höger: Olle Larkö, dekanus Sahlgrenska akademin, Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, Olle Isaksson, ledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, samt Björn Aschan, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
Från vänster: Olle Larkö, dekanus Sahlgrenska akademin, Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, Olle Isaksson, ledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, samt Björn Aschan, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftels

Forskningscentrat, med arbetsnamnet Lundbergsstiftelsens Centrum för Njurforskning, presenterades i samband med ett seminarium arrangerat av Kunskap Göteborg (en plattform för att stödja och sprida viktig Göteborgsbaserad forskning i samband med stadens 400-årsjubileum år 2021). Initiativet till satsningen kommer från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

– Idag finns det ett Lundbergslaboratorium för cancerforskning och ett Lundbergslaboratorium för ortopedi men inget för njurforskning. Denna satsning är vårt sätt att bidra till Göteborgs 400-årsjubileum. Det är vår förhoppning att Lundbergsstiftelsens Centrum för Njurforskning ska kunna stå klart till jubileet, säger Björn Aschan, ordförande för IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Avsiktsförklaringen, som skrevs under i början av februari, anger att forskningscentrumet ska etableras så snart som möjligt, kanske redan i år. Enligt planen ska centrumet flytta in i nya lokaler på Sahlgrenska Universitetssjukhuset år 2021. 

Läs hela artikeln på Sahlgrenska akademins webbplats. 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin