Bloggar

Bloggar

Mer pengar till egna forskningslinjer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin beviljar nio nya ALF Starta upp-bidrag. Avsikten är att ge fler forskare möjlighet att utveckla en egen forskningslinje med ett relevant kliniskt perspektiv.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin ser det som en mycket prioriterad uppgift att stimulera och stödja medarbetare med en ambition att bli ledare för forskargrupper. ALF-medel har sedan flera år avsatts för forskartjänster inom läkares allmäntjänstgöring, AT, och specialistutbildning, ST, liksom för så kallade Starta upp-bidrag, i framtiden benämnda kliniska forskartjänster. Vidare har Sahlgrenska akademin helt nyligen utlyst fyra tjänster för nydisputerade om forskning med fokus på patienterna samt fyra öppna forskarassistenttjänster.

Det var ovanligt hård konkurrens i den senaste ansökningsomgången avseende Starta upp-bidrag. Som fortsatt stöd till forskare på mellannivå till kliniska forskartjänster har Hälso-SAM och Medi-SAM beslutat avsätta strategiska ALF-medel. Under en tvåårsperiod har också fler Starta upp-bidrag beviljats än tidigare.

(Källa Sahlgrenska Universitetssjukhusets intranät)

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin