null

Bloggar

Miljonstöd till klinisk forskarskola om benskörhet

Vetenskapsrådet satsar i år totalt 45 miljoner kronor på tre kliniska forskarskolor inom benskörhet, odontologi samt kroniska inflammationssjukdomar. Ett av projekten som beviljats stöd drivs vid Sahlgrenska akademin.

Mattias Lorentzon och hans kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sina studier bland annat identifierat genetiska faktorer för benskörhet samt visat att träning i ung ålder stärker skelettet och kan minska risken för framtida benskörhet. Med Vetenskapsrådets stöd kan den redan starka forskningsmiljön ytterligare förbättras, med det yttersta målet att hitta nya behandlingar för benskörhet och möjligheter att förutse och förhindra frakturer. Läs mer på Sahlgrenska akademins webbplats.

Text: Krister Svahn

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin