Bloggar

Bloggar

Mobilisering av Sveriges samlade satsningar på forskning och innovation för starkare internationell position

Regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades igår innebär ett stort lyft för svensk forskning. Strategin är att stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. För en forskningsintensiv region som Västra Götaland är flera av satsningarna i propositionen väldigt betydelsefulla. Dock måste man arbeta för att bättre koppla samman statens insatser med de offensiva satsningar på forskning och innovation som görs i regioner i Sverige. Detta för att effektivt positionera Sverige på en internationell arena.

– Det är glädjande att se att flera av de frågor vi i Västra Götaland aktivt jobbat för och som vi också drev i vårt inspel till forsknings- och innovationspropositionen i december 2011 är områden som finns med i propositionen, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Losman syftar bland annat på regeringens stora satsningar inom Life Science-området som är viktiga för Sveriges internationella konkurrenskraft. I Västsverige görs många offensiva satsningar inom detta område i nära samverkan med universitet och industri, tex för att skapa en attraktiv miljö för små och medelstora företag samt för större företag som AstraZeneca i Mölndal.

– Det är nu oerhört viktigt att satsningarna i Stockholm/Uppsala på t ex SciLifeLab samverkar med forskare och industri i hela Sverige och att man inser värdet av den forskningsanläggning som AstraZeneca satsar på att förstärka i Mölndal, fortsätter Losman.

Vidare är satsningen på klinisk forskning och prövning mycket angelägen. Här kan Västsverige bidra genom den unika samverkansmodell för klinisk forskning som skapats av industri, akademi och sjukvård gemensamt, kallad Gothia Forum för klinisk forskning. Det är en modell som har potential att appliceras nationellt. Dessutom ger ett nyskapat registercentrum i regionen den kliniska forskningen tillgång till högkvalitativa patient- och behandlingsregister som leder till stärkt sjukvård.

Läs hela artikeln på www.vgregion.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin