null

Bloggar

Ulrika Logren intervjuas om nationell satsning på kvalitetssystem

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Gothia Forum är regional nod för Västra sjukvårdsregionen. Tillsammans stödjer och utvecklar vi förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Inom ramen för Kliniska Studier Sverige drivs utvecklingssatsningar. Utvecklingssatsningarna syftar till att hitta lösningar på gemensamma nationella utmaningar.

Ulrika Logren, enhetschef för VASS på Gothia Forum har varit projektledare för utvecklingssatsningen Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Satsningen är avslutad och på kliniskastudier.se
finns en artikel att läsa om resultatet och vad som händer framöver.

Läs intervjun med Ulrika Logren

Läs mer om utvecklingssatsningarna

 

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin