Bloggar

Bloggar

Nationell samordning behövs för att stärka forskningen och tillväxten inom Life Science

Hur bygger vi en nationell forsknings- och innovationsagenda som skapar internationell konkurrenskraft inom Life Science? Den frågan var het i Almedalen 2012 liksom på Västra Götalandsregionens seminarium.

Panel från vänster: Ingela Nylund Watz, Peter Honeth, Pam Fredman, Jens Nielsen, Roger Juhlin och moderator Heidi Avellan.

Moderatorn Heidi Avellan inledde med att styra åhörarna bort från mediernas bild där man lätt kan tro att slaget redan är förlorat. Istället presenterades regionala satsningar som pågår runt om i landet som har goda förutsättningar för att skalas upp och bli framgångsrika nationellt.

På plats var Peter Honeth, statssekreterare på utbildningsdepartementet, som gav alla på plats hopp om att regeringen kommer att stötta en nationell strategi (i kommande forskningsproposition).
 Det är ingen tvekan om att det råder stor samstämmighet. Det behövs nationell samordning av kliniska prövningar. Vi ska utnyttja de instrument vi faktiskt har men landstingen måste ta ett mycket större ansvar för den här utvecklingen.  Jag tror det behövs en nationell samordning, inte minst för att marknadsföra Sverige internationellt.

Seminariet kryddades lite extra av goda nyheter från statens innovationsmyndighet VINNOVA. Aktörerna på plats som representerar Stockholm, Skåne och Västsverige fick under pågående seminarium veta att de beviljats medel för att ta fram en nationell forsknings- och innovationsagenda inom Life Science. Det finns alltså redan ett påbörjat samarbete över regiongränserna för att ta fram denna process. Varje regions unika förutsättningar och tillgångar kommer att vara en grund för hur ett starkare nationellt system ska se ut.

Seminariet bjöd på några inspel från olika berörda aktörer:

Roger Juhlin, forskningsdirektör Centraleuropa MSD:
 - Jag är oerhört lycklig, vi från industrin har efterfrågat detta länge. Vi är för små för att jobba regionalt. Gothia Forums idé som kan transformeras nationellt kommer att göra oss starka, det här är ett jättebra initiativ

Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet:
- Tillsammans är vi väldigt starka och det har speglats här idag. Rektorerna i landet är enade i den här frågan, vi måste tillåta forskning i hela landet där den är som bäst. Det här är ett stort steg fram, att vi har skapat den här plattformen genom beslutet idag från Vinnova

Kaj Stenlöf, verksamhetschef Gothia Forum, Västra Götalandsregionen:
- I Västra Götalandsregionen har vi en specifikation och tydlig politisk inriktning att verka för att stärka den kliniska forskningen  och tillväxten inom Life Science. Detta måste finnas även på nationell nivå och vi är villiga att bidra med vår modell för samverkan. 

Seminariet filmades, se videoklippp och ta del av mer information.

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin