null

Bloggar

Nationell standard för RRCT på gång

Med hjälp av ett tekniskt ramverk och en nationell standard som tillgängliggör metoder och tekniker ska det bli enklare att genomföra registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT). Peter Hedman är projektledare för utvecklingssatsningen  där även representant från Gothia Forum deltar. Han berättar i intervjun på Kliniska Studier Sveriges webbplats om projektet och om vad som ska hända härnäst.


Varför har vi en utvecklingssatsning kring en nationell standard för registerbaserade randomiserade kliniska studier?

Det finns ett stort behov att göra randomiserade studier för att få bättre bevis för befintliga behandlingar och för att kunna utvärdera nya terapier och läkemedel. Att nyttja register för detta i form av registerbaserade randomiserade kliniska studier (RRCT) har visat sig väldigt effektivt. Genom att ta fram en nationell standard som innehåller såväl dokumentation om hur man gör en RRCT som ett tekniskt ramverk tillgängliggör vi metoder och tekniker, och gör det enklare för fler aktörer genomföra registerbaserade randomiserade kliniska studier. Här på UCR har vi byggt upp funktioner som vi gärna delar med oss av.

Läs hela intervjun på kliniskastudier.se

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin