Bloggar

Bloggar

Nationell studie om covid-19 och graviditet

Projektet ”COPE – COVID-19 in Pregnancy and Early Childhood” är en nationell studie initierad av Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet samordnas av Biobank Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Biobanksverksamheten vid Core Facilities, Sahlgrenska akademin. Projektet består av en nationell grupp forskare inom obstetrik, neonatologi, infektionsmedicin, anestesi, intensivvårdsmedicin och statsvetenskap. 

Studien är en av få i världen som undersöker coronavirusets påverkan i relation till graviditet genom att koppla samman biologiska prov med nationella register och enkätsvar. Provinsamlingen koordineras av Biobank Core Facilities vid Sahlgrenska akademin och Biobank Väst, som är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

Huvudansvarig forskare är Verena Sengpiel, docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, och förlossningsläkare på universitetssjukhuset. Lina Bergman, förlossningsläkare på samma klinik och forskare inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin är nationellt ansvarig för biobanken.

- Samverkan med biobankerna gör det också möjligt att driva studien under de pressade förhållanden som pandemin innebär för sjukvården och förlossningsvården, berättar Verena Sengpiel studiens huvudansvariga forskare.

Det som undersöks i studien är bland annat kvinnans hälsa, graviditetens och fostrets utveckling samt barnets hälsa efter förlossningen. Forskarna tittar också på möjlig smittöverföring till barnet under exempelvis förlossning och amning.

Wahida Sarwari, projektledare på Core Facilities vid Sahlgrenska akademin, säger att projekt relaterade till det nya coronaviruset är prioriterade av biobankerna.

- Vi har kunnat agera snabbt och samordnat över hela landet tack vare Biobank Sveriges nätverk för provservicekoordinatorer. Samtidigt ligger vi internationellt sett bra till, vissa biobanker i andra länder har stängt ner under den här pandemin, säger Wahida.

Ta del av hela artikeln på sahlgrenska.gu.se 
Svensk studie ska undersöka risker för gravida med covid-19 (dn.se)
Studie ska ge svar på viruspåverkan på foster (Svd.se)

Är du gravid och vill delta i studien? På webbplatsen copestudien.se finns mer information.

Är du forskare och planerar att starta nationella forskningsprojekt med biobanksprov? Kontakta i ett tidigt skede provservicekoordinatorn i din samverkansregion.

Kontakt för nod Väst är Wahida Sarwari, projektledare Core Facilities vid Sahlgrenska akademin och Nationell Provservicekoordinator Biobank Sverige, nod Väst: wahida.sarwari@gu.se, telefon: 070-020 66 07.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin