Bloggar

Bloggar

Nationella satsningar inom avancerade terapier

Det pågår flera olika projekt inom avancerade terapiläkemedel i Sverige som ska hjälpa till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom ATMP, hjälpa stora och små företag som vill tillverka ATMP och öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. I en intervju på kliniskastudier.se berättar Ann Novotny, projektledare för Regenerativ medicin på Gothia Forum, mer om ATMP och de projekt hon är involverad i. Läs intervjun här >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin