null

Bloggar

Nu är ansökningsperioden för Innovationsfonden öppen

Innovationsfonden är nu öppen att söka pengar ur för alla anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I fonden finns 20 miljoner kronor och dess syfte är att stödja verksamheter och medarbetare som vill ta fram nyskapande lösningar. 

Nu kan alla medarbetare och verksamheter inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ansöka om bidrag från Innovationsfonden. Innovationsfondens syfte är att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och idéer samt bidra till stärkt innovationsförmåga inom hälso- och sjukvård. De nyskapade lösningarna kan vara både produkter, tjänster och idéer som löser ett problem. 

Ansökningsperioden är öppen mellan 7 november kl. 13.00 och den 11 december klockan 24.00. Innovationsplattformen, som är Västra Götalandsregionen resurs för att främja innovationer inom hälso- och sjukvård, kommer att administrera fonden. 

Innovationsfonden skapades efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tidigare i höst, och i fonden finns 20 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen har en uttalad ambition att tillvarata den omställning och nya arbetssätt som innovation och digitalisering innebär. Innovationsfonden ska bidra till en ökad förmåga att snabbt agera utifrån nya förändringsbehov inom regionen. Inrättandet ska möjliggöra ett snabbt införande, utvärdering samt implementering av nya arbetssätt och innovativ teknik. 

Du hittar mer information om utlysningen, ansökningsinstruktioner och bedömningskriterierna på Innovationsfondens hemsida.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin