Bloggar

Bloggar

Nu startar den storskaliga studien SCAPIS i Göteborg

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen när SCAPIS, Sveriges hittills största befolkningsstudie på området, startar i Göteborg. 5000 göteborgare och sammanlagt 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien 

Spirometriundersökning, SCAPIS

SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga och drivs av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gothia Forum och Göteborgs universitet i samarbete med Hjärt-Lungfonden. 

Syftet med studien är att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar. I studien ingår också att upptäcka KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och andra lungsjukdomar i ett tidigt skede samt förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling.

Kunskapsbanken som byggs upp blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Eftersom studien involverar många människor och många kvalitativa undersökningar, får forskarna tillgång till både bred och djup information på ett sätt som inte har funnits tidigare. När studien är klar blir den störst i världen i sitt slag.

Deltagarna kommer att genomgå omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat blodprover och ultraljud. Ju fler som undersöks, desto snabbare får forskarna den information som krävs för att de ska kunna se samband och kunna identifiera riskfaktorer för sjukdom. 

– Aldrig tidigare har det lagrats en så stor mängd data, bilder och provresultat i en informationsbank i Sverige. Det skapar möjligheter för framtida forskning som vi hoppas ska leda till helt nya metoder för att förebygga och behandla sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Göran Bergström.

Under 2012 genomfördes en pilotstudie av SCAPIS vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Pilotstudien, som omfattade drygt 1 100 deltagare, var lyckad och därför blir Göteborg första ort att genomföra den fullskaliga studien där 5 000 personer ska undersökas på tre år. SCAPIS kommer att byggas ut och genomföras på flera orter runtom i landet. 

- Om SCAPIS på Hjärt-Lungfondens hemsida

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin