Bloggar

Bloggar

Ny nationell dataportal för forskning om covid-19

Idag lanseras en nationell dataportal som tillgängliggör forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Dataportalen förenklar för forskare att hitta och dela relevanta forskningsdata.  Dataportalen  riktar sig till forskare inom alla ämnesområden, men är även öppen för allmänheten.

Framsteg i forskningen kring coronaviruset drivs i hög grad av att forskningsdata snabbt kan delas världen över. EU-kommissionen synliggör därför forskningsdata och metadata från forskning om covid-19 på en gemensam öppen dataplattform inom ramen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC). Satsningen är ett samarbete mellan EU-kommissionen och det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL) där Sverige är medlem.

Ta del av hela nyheten på vr.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin