null

Bloggar

Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom

I slutet av året kommer Gothia Forum tillsammans med Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus öppna upp en ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom. Detta ska på sikt leda till mer klinisk forskning samt nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar.

Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom

I slutet av 2015 är det tänkt att Kliniskt forskningscentrum Barn (Pediatric Clinical Research Center, PCRC) ska starta sin verksamhet på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

PCRC blir ett av få center i Sverige med inriktning på pediatrisk forskning och därmed en viktig resurs för utvecklingen av nya behandlingar för barn och ungdomar, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef för Gothia Forum för klinisk forskning.

- Traditionellt sett har det inte utförts så många kliniska prövningar av läkemedel inom barn och ungdomssjukvården då man ansett att man vill skydda barn och ungdomar från forskning. Vi menar istället att man skyddar barn och ungdomar genom att låta dem vara en del av utvecklingen och därmed få bättre, mer anpassad behandling.

Minskar risken för allvarliga biverkningar hos barn

Det nya centret välkomnas även av Jovanna Dahlgren. Hon är överläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, professor och akademisk chef för barnforskningen vid Göteborgs universitet, samt en av initiativtagarna till den nya centrumbildningen.

- Genom kliniska prövningar på barn kan oförutsedda biverkningar av läkemedel upptäckas i ett tidigt skede och bespara många barn lidande. Det är nämligen inte helt ovanligt att vi tvingas behandla barn och ungdomar med läkemedel som inte är formellt prövade på just dem, förklarar hon.

Eftersom barn och ungdomar inte alltid reagerar på samma sätt som vuxna på läkemedel kan detta i sällsynta fall leda till allvarliga biverkningar.

- Ett sådant exempel är vaccinet mot svininfluensan, som gav en ökad risk för narkolepsi. Men sedan har vi mer vardagligt förekommande behandlingar som antiinflammatoriska preparat och pubertetsbromsande läkemedel. Dessa är heller inte formellt testade på barn, vilket inte är helt riskfritt. Dessutom leder den nuvarande bristen på klinisk forskning på just barn och ungdomar till att deras tillgång till nya, banbrytande behandlingar fördröjs, säger hon.

Valfritt att delta i studierna

Målsättningen med PCRC är att skapa förutsättningar så att de studier och prövningar som ska utföras kan bedrivas optimalt, och att risker minimeras och säkerheten garanteras. Alla kliniska studier kommer vara frivilliga att delta i. Patienterna och deras föräldrar kommer att få noggrann skriftlig och muntlig information, för att de i lugn och ro ska kunna ta ställning till om de vill delta i studier. Det kommer även finnas en rådgivande grupp som bland annat ska bidra till att säkerheten alltid sätts i första hand.

Ta del av pressmeddelandet här >> 

Fakta om PCRC:

Med PCRC skapas en tydlig struktur och samordning som kommer att höja kvaliteten på den kliniska forskning som sker kring behandlingar riktade till barn och ungdomar i Sverige. Det är ännu inte bestämt vilka studier som ska få inleda forskningen vid centret, men behandlingar för diabetes, luftvägssjukdomar och fetma är under diskussion.

Centret ska erbjuda kompetens och resurser för att genomföra experimentella studier, kliniska prövningar inom fas I-IV, populations-studier, och uppföljande undersökningar. Det kommer också att vara möjligt för kliniska forskningsprojekt och kliniska prövningar att få hjälp med bemanning.

På centret kommer det att finnas övervakningsplatser och resurser för att genomföra uppföljande undersökningar. Forskare får genom centret även stöd inom frågor som bland annat rör juridik, kvalitetssäkring, projektledning och utbildning.

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin