null

Bloggar

Vikten av infrastruktur för forskning och innovation lyfts i rapport om life science

Mer samordning, bättre marknadsföring, tillgång till långsiktigt kapital och mer stimulans av innovation inom hälso- och sjukvården. Det här är några av framgångsfaktorerna för svensk life science enligt rapporten ”Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science”.

Rapporten som tagits fram av Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, PRV, överlämnades till näringsdepartementet den 7 november 2014. Rapporten bygger på dialog med nära 80 organisationer och lyfter upp flera exempel på goda initiativ för life science i Göteborg.

I rapporten diskuteras behovet av en väl fungerande infrastruktur för forskning och innovation för att öka Sveriges attraktionskraft gentemot forskare, företag och investeringar. Här är några av de satsningar som lyfts fram som goda exempel. 

  • Strategisk satsning på samverkansinfrastruktur för Life Science - från molekyl till människa och samhälle med Göteborgs universitet och Medicinareberget som nod.
  •  AstraZenecas BioHub som gör det möjligt för små bolag att få tillgång till AstraZenecas lokaler, utrustning och kompetens.
  • Strategiska innovationsprogram inom folksjukdomar som görs gemensamt av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.  

Här kan du läsa rapporten: www.regeringen.se/content/1/c6/24/96/54/69ccda58.pdf

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin