Bloggar

Bloggar

Ny regional samordnare på Gothia Forum 

Gothia Forum är regional nod för västra samverkansregionen (Västra Götaland och norra delen av Region Halland) i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige*. Emma Larsson har nyligen övertagit rollen som regional samordnare inom samarbetet. Rollen innebär att vidareutveckla regionens stödstrukturer och tjänster för kliniska studier, fånga upp regionala utvecklingsbehov och sprida resultat av utvecklingsarbetet som görs inom Kliniska Studier Sverige.

Emma Larsson, regional samordnare

 - Det handlar om att inventera vad det finns för behov i regionen för att stärka den kliniska forskningen. Fokus ligger på infrastrukturfrågor, så som utveckling av processer och verktyg för att kunna arbeta mer standardiserat och dra nytta av andras erfarenheter. Jag har uppdraget att vara kontaktpunkt mot FoU-enheter och andra i vår samverkansregion samt att vara representant för Gothia Forum i det nationella samarbetet, berättar Emma.

Emma har en bred bakgrund från både läkemedelsindustri och medicinteknik. Hon har arbetat på Gothia Forum i snart sju år, framförallt med akademiska studier där den nationella SCAPIS-studien är den absolut största och mest omfattande. Emmas arbete inom SCAPIS kan du läsa mer om här.  

Vad tar du med dig för lärdomar in din nya roll?
 – I SCAPIS har jag har lärt mig mycket om hur behoven av infrastruktur ser ut, framförallt för att kunna dela data. Projektet har också präglats mycket av att förstå hur man samverkar smidigt när olika huvudmän är iblandade.

Vad lockade dig till att ta den här rollen?
– I mitt nya uppdrag kan jag använda mina erfarenheter och ta dem vidare i ett bredare perspektiv, både regionalt och nationellt.  Dessutom ser jag det som personlig utveckling, att få testa något nytt. Jag har följt arbetet med Kliniska Studier Sverige sedan det startade, redan på idéstadiet, så det känns kul att vara en del av resultatet och vidareutvecklingen.

Vilka utmaningar ser du i samarbetet?
– Att det är olika huvudmän är alltid en utmaning.  Jag tycker också att kommunikation är en utmaning, hur resultatet av det vi gör kan spridas och hur vi bäst når ut. Det finns ju fortfarande mycket olikheter mellan noderna, även om det är mycket likheter. Min förhoppning är att vi ska nå ut ännu bättre med resultatet av vårt arbete och att det gör skillnad för forskningen och i vården.

Vad är det första du vill ta tag i?
– Sedan nodsamarbetet startade har vi fokuserat mycket på behovsinventering och nu finns en bra grund som jag vill ta vidare till nästa nivå. Det är viktigt att vi når ut med det vi gör, men även att fortsätta samla in erfarenheter och behov så att alla känner att de kan bidra med idéer om hur vi ska utvecklas och vad vi ska satsa på. För egen del vill jag såklart börja med att skapa många nya kontakter, vilket är den största förutsättningen för att vi ska nå dit jag vill.

Hur skulle du vilja att samarbetet ser ut om 5 år?
– Jag hoppas att Gothia Form som regional nod ska vara den självklara parten som man involverar i diskussioner om life science och vid behov av forskningsstöd men även för dialog på det nationella planet.

Kontakta gärna Emma  Larsson om du har tankar och idéer: emma.k.larsson@vgregion.se

Läs mer om de utvecklingssatsningar som pågår och redan genomförts inom samarbetet >>

*Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin