Bloggar

Bloggar

Nya medarbetare breddar kompetensen

 

Gothia Forum har anställt tre nya medarbetare som ett led i att stärka erbjudandet till olika aktörer inom klinisk forskning. - Vi har sett ett behov av att bredda vår kompetens för att kunna erbjuda ökad tillgång till data och underlätta samarbete mellan olika aktörer, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef Gothia Forum.
 
Krister Arlinger är projektledare på Gothia Forum och är i grunden Civilingenjör från Teknisk Fysik/Elektroteknik med Medicinteknisk inriktning. Efter ett antal år i teknikindustrin har han under de senaste fjorton åren arbetat med informationshantering och processutveckling inom klinisk forskning, såväl i sjukvård och akademi som i industrin. – Just nu arbetar jag med genomförbarhetsanalys av kliniska studier. Det handlar om att kunna identifiera om det existerar lämpliga patientkandidater till olika forskningsprojekt och var i regionens vårdstruktur de finns. Dessutom kan man få en bild av vilka resurser som kommer att krävas på deltagande studiekliniker.
 
Christina Lindström Svensson är projektsamordnare och ansvarig för kvalitetsstöd för forskare, en funktion som är under uppbyggnad. – Mitt första uppdrag har inneburit att uppgifter kring etikansökan nu ingår som en del av att registrera ett projekt i FoU:s projektdatabas. Jag arbetar dessutom för att komplettera projektdatabasen med forskningsfinansierade projekt. Christina har 25 års erfarenhet av administrativa funktioner inom Västra Götalandsregionen samt Sahlgrenska Akademin och därmed stor erfarenhet av regionens patient- och personaladministrativa system samt ansökningar av forskningsmedel, etc. Hon har tidigare arbetat som enhetschef för administrativa enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 
Per-Anders Jansson skall fungera som rådgivare på Gothia Forum och medicinsk expert. Han är överläkare och docent i allmän invärtesmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sedan 2004 adjungerad professor i klinisk experimentell diabetesforskning. Han leder dessutom en forskningsgrupp på Wallenberglaboratoriet (vid Sahlgrenska akademin), som studerar insulinresistensmekanismer. – Just nu arbetar jag med att öka kännedomen om vad Gothia Forum kan erbjuda till olika målgrupper. Vi kan exempelvis erbjuda utbildning och olika former av stöd för en enhet som vill börja genomföra kliniska studier.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin