Bloggar

Bloggar

Nyheter i Vetenskapsrådets utlysningar 2021

I nuläget är 35 utlysningar planerade för 2021. Många av dem är återkommande, bland annat  internationell postdok, men där har Vetenskapsrådet gjort några förändringar i år. Några utlysningar görs för första gången, till exempel utlysningen om tvärsektoriella forskarskolor inom utvecklingsforskning och utlysningen av bidrag till investering i befintlig forskningsinfrastruktur.  Läs mer på vr.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin