null

Bloggar

Nytt regionalt nätverk inom klinisk prövning i Västra Götaland startat

I samband med Gothia Forums konferens den22 oktober samlades ett 50-tal entusiastiska personer till en kick-off för ett  regionalt nätverk för alla som är aktiva inom klinisk prövning i Västra Götaland.

Efter en kort introduktion från några av initiativtagarna, fick deltagarna möjlighet att mingla och diskutera förväntningar och möjligheter med det nya nätverket. En enkät delades ut där önskemål om antal träffar, tider och innehåll kunde sammanställas. Stämningen var mycket god och många uttryckte sin uppskattning över initiativet.

En sammanställning av informationen som samlades in under kvällen visar att intresset är stort och att en majoritet önskar träffas två gånger per år under eftermiddag/kvällstid. Ett brett spektrum av förslag på inriktning för nätverket och innehåll vid nätverksträffar togs också emot och ger en god grund för fortsatt arbete.

Nästa nätverksträff är preliminärt inplanerad till april 2014. Information kommer att skickas ut via Apotekarsocieteten samt publiceras på LinkedIn (gruppen ”Nätverk för kliniska prövningar i Västra Götaland”).

Har du frågor, är intresserad av att ingå i nätverket eller vill vara med och arbeta aktivt är du välkommen att höra av dig till kliniskaprovningarvgr@gmail.com.

Text: Emma Larsson

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin