null

Bloggar

Nytt samarbetsavtal mellan MSD, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen

Idag, den 9 februari, signeras ett ramavtal mellan hälso- och sjukvårdsföretaget MSD, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Det är starten för en ny innovativ samarbetsarena som i förlängningen ska gynna patienterna.

Olle Larkö, Peter Lönnroth och Jacob Tellgren signerade avtalet under tisdagen.

Den styrgrupp som partnerna tillsammans nu bildar ska ta gemensamma initiativ som kommer samhället och patienterna till godo. Det handlar inte bara om att utveckla nya behandlingar och tekniker, utan även om att identifiera medicinska behov och att hitta nya sätt att snabbare introducera nyutvecklade behandlingar i vården.

Patienten i fokus

MSD har sitt svenska kontor i Life science klustret Stockholm Life, men är verksamma i hela landet. MSD är mycket aktiv i svensk klinisk forskning och står för en fjärdedel av alla patienter i företagsdrivna kliniska studier i Sverige.

– Vi vill sätta patienten i fokus, och i samarbete med sjukvården och den mest kvalificerade forskningen åstadkomma bästa möjliga medicinska resultat för patienter. Att utveckla samarbetet i Västra Götalandsregionen är därför ett naturligt steg för oss, säger Jacob Tellgren, VD för MSD Sverige.

Bryta hierarkier

Den nya styrgruppen formas inom en månad och därefter inleds diskussionerna om olika samarbetsområden under tidig vår.

– Våra organisationer har en ömsesidig respekt för varandras olikheter och förutsättningar, och vi har alla patientens bästa som mål. Med ramavtalet på plats bryter vi hierarkier och skapar möten som jag är övertygad om gynnar patienterna i ett längre perspektiv, säger Olle Larkö, dekanus för Sahlgrenska akademin.

Systematiskt och långsiktigt samarbete

Regionen och universitetet har haft enskilda samarbeten med MSD tidigare, med goda resultat. Det handlar bland annat om kliniska studier som förbättrat vården både i Sverige och utomlands.

– Det här avtalet är grunden för ett mer systematiskt samarbete, som blir både långsiktigt och transparent. Det öppnar dörrar mellan våra organisationer, och skapar mervärde för hälso- och sjukvården, säger biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Lönnroth som signerar ramavtalet för Västra Götalandsregionens räkning.

Kontaktuppgifter:
Ulf Janzon, Policy- och kommunikationsdirektör, MSD: 070 355 08 52 eller ulf.janzon@merck.com
Olle Larkö, dekanus, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet: 0706-321230, eller olle.larko@sahlgrenska.gu.se. 
Peter Lönnroth, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen: 010-4411558 eller peter.lonnroth@vgregion.se

OM PARTERNA: 
MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. MSD Sverige har sitt kontor i Hagastaden i Stockholm, och ingår det medicinska kluster som omger Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck & Co., Inc. Företaget är representerat i över 140 länder.


SAHLGRENSKA AKADEMIN är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Fakulteten har en unik forskningsbredd inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, vilket möjliggör effektivt samarbete över ämnesgränserna. Inom många områden håller forskningen högsta internationella klass, bland annat inom farmakologi, fetma, barns hälsa, odontologi och hjärta-kärl.


VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN arbetar för ett gott liv på lika villkor för människorna i Västra Götaland, bland annat genom bra hälso- och sjukvård för alla. Klinisk forskning är en självklar del i all vårdverksamhet i Västra Götalandsregionen; på sjukhusen, vårdcentraler och på tandvårdskliniker. För att stärka tillväxt och utveckling i Västra Götaland initierar och medverkar Västra Götalandsregionen i forskningssamarbeten med företag, universitet och högskolor.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin