null

Bloggar

Nytt verktyg för öppen innovation inom hälso-och sjukvård

Västra Götalandsregionens hälso-och sjukvård tar vara på medarbetarnas idéer genom att erbjuda ett nytt verktyg för öppen innovation, innovationsslussen.se.
– De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Vi vill främja och ta till vara på den kreativiteten, menar Marika Hellqvist Greberg, projektledare för Innovationssluss Västra Götaland. 

Innovationsslussens arbete handlar om att utveckla och förenkla sättet man tar till vara på idéer inom hälso-och sjukvården i Västra Götaland.>

På innovationsslussen.se kan nu medarbetare inom Västra Götaland lämna in sina idéer och kommentera, gilla och få inspiration från andra medarbetares idéer. Alla inkomna idéer utvärderas av experter för att se om idén har potential att bli en innovation som gör nytta för många inom hälso-och sjukvården.  – Verktyget gör det möjligt att jobba med öppen innovation, en metod för att öka innovationsflödet i ett företag eller en organisation där man öppnar upp innovationsprocessen och involverar fler aktörer. I Innovationsslussens fall innebär detta att de anställdas idéer kan utvecklas av medarbetare, företag och andra lämpliga kompetenser, säger Marika Hellqvist Greberg.

Verktygets syfte är att effektivisera idéhanteringen i Västra Götalandsregionen, främja ett kreativt klimat och vara en idébank och ett nav för medarbetare och olika verksamheter i innovationssystemet. Visionen är att arbetet med innovationer ska leda till en bättre arbetsplats för medarbetare och i slutändan bättre hälso-och sjukvård för regionens patienter. – Framtidens hälso-och sjukvård kommer att ställa oss inför stora utmaningar, medarbetarna har en oerhört viktig roll i att genom sina idéer bidra till lösningar på dessa utmaningar, menar Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen.

Läs mer på Innovationsslussen.se

Text: Lisa Snäll

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin