Bloggar

Bloggar

Ökade anslag till Göteborg inom medicin och hälsa

Göteborgs universitet får strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa, varav merparten går till forskare vid Sahlgrenska akademin. Det är en klar förbättring jämfört med förra året, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen.

Anslagen för Göteborgs universitet är klart bättre i år både när det gäller antal beviljade bidrag och det beviljade beloppet.

Läs mer på www.sahlgrenska.gu.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin