null

Bloggar

Öppna föreläsningar kring biobankning inom klinisk forskning

Den 11 februari anordnar Sahlgrenska biobank två öppna föreläsning kring infrastrukturer för att samla data och skapa en biobank för cancerforskning samt grundläggande information om regler och lagar kring biobanksprov. 

PROGRAM
10:15-11.00 Best practice for tissue biobanks (UCAN) 
Tony Hansson, Associate Professor and Administrative Director of the U-CAN project. 
 
11:15-12:00 Svensk biobanksinfrastruktur & regelverk
Sonja Eaker, Ordförande Nationella biobanksrådet (NBR), Chef Regionalt biobankscentrum (RBC) Uppsala Örebro regionen 
 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin