Bloggar

Bloggar

Orädd visionär med forskning som livsstil

Jag har en passion för det jag gör och jag ser det som ett privilegium, berättar Elmir Omerovic, professor i kardiologi och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Genom sin karriär har Elmir genomfört flera studier i samarbete med Gothia Forum som stödorganisation.


Elmir är mitt uppe i planeringen av nya forskningsstudier. Bland annat en registerstudie som skall inkludera flera tusen patienter.

– Varje gång man har en idé om en ny stor studie är man mycket närmare ett förverkligande när man vet att det finns en intern verksamhet som Gothia Forum 50 meter bort, nästan bokstavligt.

Han hoppas på ett samarbete mellan Uppsala och Göteborg för att dra nytta av de olika regionernas styrkor och kompetens. Gothia Forum ingår som regional nod i det nationella systemet Kliniska Studier Sverige som har uppdraget att främja samarbetet mellan de olika regionerna i Sverige.

 – Jag tror det är få länder som kan göra det här lika bra som Sverige om vi samarbetar mellan regionerna.

Elmir är uppväxt i Kroatien och kom till Sverige på 90-talet. Han började sin forskarresa när han kom i kontakt med Kardiologens forskningsenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på den vägen är det.  Elmir ingick i en forskargrupp med Åke Hjalmarsson och Finn Waagstein. De är världskända för att ha lagt grunden till banbrytande forskning kring effekter hos patienter som får betablockad efter hjärtinfarkt.

– Man kan säga att det är det viktigaste svenska bidraget till modern kardiologi och en klinisk framgång.

Under årens lopp har det blivit många studier för Elmir och flera i samarbete med Gothia Forum. I Elmirs första studie kring brustet hjärta-syndrom (takotsubo) fick Gothia Forum rollen som projektledande organisation. I studien granskades data från drygt 15 000 patienter registrerade i det svenska hjärtregistret SWEDEHEART.

– Jag möttes jag av en fantastisk professionalitet, projektledarna erbjöd precis den hjälp jag behövde. De hjälpte mig guida mig genom alla processer, korrigera ansökningar, hålla deadlines, allt detta var oerhört viktigt för mig.

I en annan studie var Gothia Forum centralt ansvarig för logistiken som genomfördes i 24 länder.
 
– Studien är ett bra exempel på hur vi med Gothia Forums hjälp lyckades genomföra en studie som blev publicerad New England, den främsta allmänna medicinska tidskriften i världen.

Gothia Forum arbetar för att främja den kliniska forskningen i regionen och erbjuder de stödfunktioner som krävs för att genomföra en studie. Men i slutändan menar Elmir och att det behövs en egen drivkraft hos den enskilde forskaren.

– Min mentor gav mig ett gott råd som jag gärna för vidare, “ Om något saknas, se det som en möjlighet att skapa något”.

Till nästa generation forskare vill han gärna överföra sin passion och glädje.

– Som forskare tror jag att man behöver ha en klar och stark vision om vad man vill uppnå. Jag är en orädd visionär som tror på att vi kan göra bra saker som kan förändra världen.

Till program och anmälan för Regional konferens för klinisk forskning >>
Mer om Elmir >>

Artikel om forskning kring brustet-hjärta >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin