Bloggar

Bloggar

Presentation av IT-infrastruktur för forskningsstudier

Som en service för populationsbaserade forskningsstudier inbjuder BBMRI.se forskare att använda  IT-infrastrukturen Integrated Study Informatics Services (ISIS). Den 27 mars presenteras systemet av Eva Büren och Martin Fransson från Karolinska Institutet/BBMRI.se.

Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallenberglaboratoriet, uppgång H, vån 2/3
Tid Tid: 27 mars kl 13:00 - 15:00

Den sofistikerade IT-infrastrukturen som ligger till grund för studierna LifeGene och EpiHealth blir nu tillgänglig för bredare användning. De mjuk- och hårdvarusystem som ursprungligen utvecklades för att hantera storskaliga studier kommer nu att aktiveras som en allmän plattform för forskare att använda i sina studier. BBMRI.se har tagit på sig uppdraget att administrera och anpassa systemen som en service till det svenska forskarsamhället.

Plattformen kallas ISIS eller Integrated Study Informatics Services och omfattar ett kundhanteringssystem (CRM) för deltagare och studier, en webbplats med innehållshanteringssystem (CMS), ett webbaserad enkätsystem för datainsamling (Confirmit), ett LIMS för hantering av biologiska prover och en databasplattform. Följande tjänster kan erbjudas: rekrytering av deltagare via e-post eller brevutskick i kombination med enkäter och senare uppföljningar, information om studien och feedback till deltagare på en studiededikerad webbplats, skräddarsydda webbaserade enkäter, fysiologisk och biologisk provtagning med stöd för provhantering, datalagring för enkäter, mätningar och analysresultat. Tanken är att låta forskare använda enstaka moduler eller hela systemet beroende på sitt specifika behov.

För frågor och anmälan kontakta:
Martin Fransson, Tfn: 08-524 839 74, martin.fransson@ki.se
Eva Büren, Tfn: 08-524 823 18, eva.buren@ki.se

Lokal organisatör:
Åsa Torinsson Naluai, Tfn: 0768-979149, asa@genomics.sahlgrenska.gu.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin