null

Bloggar

Rapport om feasibility framtagen

Nu har en förstudierapport tagits fram kring "Samordnade studieförfrågningar",  en av utvecklingssatsningarna  inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige.  Målet med satsningen är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från företag. 

Utvecklingssatsningen drivs av Enheten för kliniska studier i samarbete med samtliga sex noder och läkemedelsindustriföreningen (LIF) samt ASCRO. Resultaten i rapporten baseras på ett 70-tal intervjuer med noder, företag och kliniker.

I den sammanfattande förstudierapporten har man kartlagt behov av och förutsättningar för en nationell process för studieförfrågningar. Man beskriver processen för studieförfrågningar i dag, både ur ett företagsperspektiv och ett nodperspektiv. Likaså presenteras intervjupersonernas syn på utmaningar och åtgärdsförslag. 

Läs mer om satsningen och ta del av rapporten här. 

Källa: kliniskastudier.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin