null

Bloggar

Regeringen vill ha centrum för kliniska prövningar i Göteborg

Regeringen vill inrätta ett statligt centrum för kliniska prövningar i Göteborg. Det tillkännagav utbildningsminister Jan Björklund i samband med sitt sommartal 3 augusti. Gothia Forum som modell för samordning är enligt Jan Björklund en av anledningarna till att centrumet förläggs till Göteborg.

Syftet med satsningen är att stärka samordningen mellan läkemedelsbranschen, sjukhusen och universiteten när nya mediciner ska introduceras. Det långsiktiga målet är göra Sveriges läkemedelsindustri internationellt konkurrenskraftig.

Under 2015 tilldelas den nya satsningen 40 miljoner kronor i budget, från 2016 och framåt får man 50 miljoner kronor årligen. Centrumet kommer att höra till Vetenskapsrådet men alltså placeras i Göteborg.

– Det här är väldigt positivt för klinisk forskning och Life Science i Västsverige men också för samordning av klinisk forskning i hela landet. Vi ser fram emot att dela med oss av våra erfarenheter och att den modell som varit framgångsrik i Västra Götaland kan utvecklas för att skapa genomslagskraft i hela Sverige, kommenterar Kaj Stenlöf, Verksamhetschef Gothia Forum, Västra Götalandsregionen.

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin