null

Bloggar

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst slås samman

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum (RBC) väst slås samman 1 juni 2017. Det här görs för att koncentrera biobanksverksamheten i Västra Götalandsregionen och förenkla kontaktvägarna för forskare och kliniska verksamheter när det gäller biobanksärenden.

Ansökningar för singelcenter- och multicenterstudier skickas till:
Besök- och postadress:
Regionalt biobankscentrum
Per Dubbsgatan 14
413 46 Göteborg
E-postadress: rbcvast@vgregion.se

För att nyttja provhanteringsservice eller få information om Freezer Pro kontakta:
Besök- och postadress:
Sahlgrenska biobank
Gröna stråket 8
413 45 Göteborg
E-postadress: sahlgrenskabiobank@vgregion.se

Läs mer om våra biobankstjänster >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin