null

Bloggar

Samlad information om klinisk forskning till patienter på reumatologen

På Reumatologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset har man tagit åt sig av patienternas önskemål om ökad och bättre information. På mottagningen och avdelningen finns exempelvis läsplattor där patienterna kan hitta alla forskningsstudier som pågår inom verksamheten genom ett enda klick.

Britt Marie Zaman– Det behöver inte vara så svårt, vi har använt egen kompetens och vi återanvänder texter och dokument vi ändå producerar för vår webbplats berättar Britt Marie Zaman, Verksamhetsutvecklare på Reumatologen.

I oktober hölls Gothia Forums konferens med ett tema som satte forskningspatientens rättighet i fokus, bland annat rättigheten att bli informerad om den forskning som pågår.
– Reumatologens arbete är ett enkelt och bra sätt att göra forskningen tillgänglig för patienter. Förhoppningsvis kan fler verksamheter ta efter detta goda exempel. Gothia Forum kommer även arbeta vidare med frågan på nationell nivå, exempelvis i samarbete med 1177, säger Kaj Stenlöf, Verksamhetschef på Gothia Forum.

Utöver de patientenkäter som görs varje år har reumatologen bjudit in till dialogträffar i verksamhetens entréer för att fånga upp idéer till förbättring.

På både mottagning och vårdavdelning finns nu ett antal läsplattor tillgängliga. De innehåller samlad information om diagnoser, undersökningar, läkemedel, symptom, levnadsvanor och pågående forskning. Plattorna används även för så kallad egenregistrering som innebär att patienterna kan svara på ett antal frågor inför läkarmötet om sin allmänna hälsa och som blir underlag till dialog och kvalitetsregister. Sedan en tid tillbaka kan patienter även välja att svara på dessa frågor hemifrån via ”Mina vårdkontakter”. 
– Det har fungerat väldigt bra med läsplattor, både för egenregistrering till kvalitetsregister och för att ta del av information, det är uppskattat av patienter i alla åldrar, säger Britt-Marie

Alla forskningsstudier ligger upplagda som egna genvägar på skrivbordet och det är väldigt lätt att få en överblick.  
– Det är enkelt att hitta patienter som vill delta i forskning men det kan vara svårt att hitta dem som faktiskt passar in på alla kriterier. Den bästa rekryteringen sker trots alla öga mot öga på mottagningen menar Britt-Marie.

Text: Åsa Särlvik

 

 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin