null

Bloggar

Samverkan central för framtidens sjukvård

”Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?

Frågan diskuterades på ett välbesökt Almedalsseminarium på måndagen som arrangerades av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S), inledde seminariet med att påminna om att Sverige länge varit framgångsrikt inom Life Science och att vi har ett gott samverkansklimat.

– Men många länder i världen investerar nu massivt i högre utbildning, innovation och forskning. Ska Sverige vara med på tåget och behålla sin topposition behöver vi bli ännu bättre och stärka samverkansklimatet och utnyttja de fördelar vi faktiskt redan har, sade Helene Hellmark Knutsson.

(…)

Anders Blanck, VD för LIF, betonade att samverkan är en förutsättning för innovation och att nya läkemedel ska kunna utvecklas.

– Satsningar på kliniska studier är en viktig förutsättning, och det är i vården patienterna finns, inte i företagen. Även när ett läkemedel blivit godkänt måste vi ha en nära samverkan för att lära oss mer om hur ett läkemedel eller en behandling verkligen fungerar på kort och lång sikt. I alla delar krävs en samverkan, sade Anders Blanck.

De globala läkemedelsföretagen satsar cirka 1 100 miljarder kronor varje år på forskning och utveckling.

– Det är egentligen inte pengar som saknas när det gäller att stärka ett lands konkurrenskraft. Det handlar snarare om viktiga grundförutsättningar för att Life Science-företagen ska vilja investera. Det handlar om samhällen som har starka och framgångsrika forskningsmiljöer, en hälso- och sjukvård i toppklass som utvärderar och tidigt för in innovationer i den praktiska vården samt har regelverk som är effektiva och tydliga och som inte förhindrar innovation.

(…)”.

Läs hela artikeln från seminariet på Life-time.se

Källa: life-time.se

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin