null

Bloggar

Samverkan för klinisk forskning i fokus

Den 4 maj besökte Jan Björklund Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att ta del av hur Västra Götalandsregionen arbetar med samverkan inom klinisk forskning.

– Här har vi försökt göra verkstad av samverkan, berättar Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia Forum. Ett bra exempel är det nya bild- och interventionscentret som är på gång där sjukvård, akademi och näringsliv samarbetar kring ett gemensamt projekt.

Jan blir introducerad till pågående forskningsstudier.

Representanter från Gothia Forums Advisory Board/styrgrupp fanns på plats för att ge en bild av den kliniska forskningen ur olika perspektiv. Diskussion kretsade i stort kring hur Sverige skall stå sig internationellt i konkurrensen om kliniska prövningar. Tid, incitament och attityder lyftes upp som viktiga faktorer. – Vi konkurrerar allt mer med övriga världen och vi  måste därför kunna ge snabba svar på förfrågningar om forskningsstudier. Det handlar om cirka 14 dagar annars hamnar studien utomlands, berättar Kaj.

– För att kunna ta hand om morgondagens patienter måste det satsas på forskning i sjukvården, då behövs incitament för läkare och chefer, poängterade Jan.

För att tidigt engagera unga läkare i forskning har Sahlgrenska akademin skapat amanuensprogram i medicinsk forskning
– Många läkarstudenter är intresserade av forskning och dessa program har blivit väldigt populära, berättar Olle Larkö, dekan på Sahlgrenska akademin.
 

Jan får testa strokehjälmen.

Under dagen presenterades även den kliniska vardagen på Gothia Forum och prövningsenheten, CTC. Jan fick veta mer om en pågående akademisk studie med diabetespatienter, en hjärt/kärl-studie med friska frivilliga och det medicintekniska företaget Medfield Diagnostics som genomför kliniska prövningar på sin ”strokehjälm” - en produkt som snabbt kan avgöra om en patient drabbats av en propp eller en blödning. Jan ville veta mer hur man går från idé till innovation och produkt.

–  Det viktigaste var att komma i kontakt med personer i vården vilket vi gjorde genom Gothia Forum och MedTech West, berättar Patrik Dahlqvist, som är VD för företaget.

Text: Åsa Särlvik
Foto: Stefan Sarajärvi

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin