Bloggar

Bloggar

Samverkan vid monitorering

Inom samarbetet Kliniska Studier Sverige har en utvecklingssatsning resulterat i  en ”arbetsmodell för samverkansmonitorering”, bestående av en processbeskrivning och stödjande mallar specifikt för monitoreringsarbete. Processbeskrivningen tar upp olika roller och moment samt specificerar hur samverkan enklast kan utföras. De stödjande mallarna kommer förenkla och effektivisera både uppstart av sammonitorering samt själva utförandet av monitoreringen då det arbetas efter en gemensam struktur och med samma dokumentation.

Samverkansmonitorering är ett komplement till traditionell monitorering där en monitor ansvarar för alla prövningsställena. De mallar och stöddokument som tagits fram kan användas av alla som ser att de är till hjälp då man genomför en klinisk studie.
Läs mer i en intervju med Maria Skoog har varit projektledare för utvecklingssatsningen. 
Till mallar och stöddokument >>

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin