Bloggar

Bloggar

SCAPIS – en unik kunskapsbank för dagens och framtidens forskare

SCAPIS är den hittills största befolkningsstudien i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Det är ett världsunikt projekt som inkluderar 30 000 patienter och involverar samtliga sex sjukvårdsregioner, universitetssjukhus och en rad vetenskapliga aktörer. Visionen är att kunna individualisera riskbedömningar samt förebygga och även senarelägga patienters insjuknande i hjärt- och lungsjukdomar.

SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study, är en befolkningsstudie kring kardiovaskulär, epidemisk och genetisk forskning som initierades av svenska forskare 2007.

En första pilotstudie gjordes i Göteborg 2012 för att säkerställa att befolkningsstudien var möjlig att genomföra och 2014 startades den stora SCAPIS-studien.

Göran Bergström, professor i kardiovaskulär forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, började jobba med projektet 2008 och är i dag huvudledare för studien.

- Jag är ansvarig för samordningen av studien och leder en styrgrupp med representanter från sex universitet i Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. Den kliniska forskningen utförs på respektive orts universitetssjukhus, vilket betyder att totalt tolv organisationer samarbetar för att bättre kunna förutsäga, förebygga och behandla sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och lungsjukdomen KOL.

Läs hela artikeln på kliniskastudier.se

Källa: Kliniska Studier Sverige

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin