Bloggar

Bloggar

SCAPIS får stöd från Vetenskapsrådet

Det unika forskningsprojektet SCAPIS får nu också bidrag från Vetenskapsrådet. Bidraget innebär bland annat att projektet kan köpa in ytterligare två avancerade datortomografer.

Bakom Göran Bergström använder medarbetare SCAPIS-studiens datortomograf för att avbilda en av studiens försökspersoner.

UNDERSÖKNING PÅGÅR. Bakom Göran Bergström använder medarbetare SCAPIS-studiens datortomograf för att avbilda en av studiens försökspersoner.

SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study) inleddes 2012 genom finansiering från Hjärt-Lungfonden och Vinnova. Projektet skapar en omfattande forskningsdatabas inom hjärta, kärl och lungor. Efter en inledande pilotstudie med ett tusental försökspersoner har studien nyligen gått in i nästa fas, då ytterligare 5000 personer ska få lämna olika prover och undersökas med avancerad datortomografi i Göteborg. Ytterligare 5000 personer undersöks i Malmö (Lunds universitet) med början i februari 2014. Planen är att drygt 30 000 personer vid universitetssjukhus i hela Sverige så småningom ska delta i studien. Proverna och bilderna blir en databas för framtida forskning om hjärtkärl- och lungsjukdomar.

– Att nu också vetenskapsrådet stödjer oss är en viktig bekräftelse om att detta projekt är en betydelsefull vetenskaplig infrastruktur och ger stora möjligheter att söka annan finansiering, säger Göran Bergström, forskningsledare för SCAPIS.

SCAPIS får tre nya anslag från Vetenskapsrådet: projektanslag, driftsanslag och bidrag till inköp av dyrbar vetenskaplig utrustning.

– Det ger oss möjligheter att förstärka den nationella projektledningen, att bygga upp en nationell databasstruktur som kan hantera data, bilder och biobanksprover samt inte minst att köpa in tung utrustning. Bidraget betyder mycket för att underlätta arbetet i den nationella styrgrupp som har representanter från alla universiteten, säger Göran Bergström.

En del av pengarna från Vetenskapsrådet ska användas för att köpa in två toppmoderna datortomografer. Datortomograferna används för att direkt avbilda försökspersonernas hjärta, kärl, lungor och fettdepåer.
– Vi får med denna teknik en unik inblick i var personen befinner sig när det gäller sub-klinisk sjukdom och metabola riskfaktorer. Den allra senaste tekniken avbildar detta med en mycket låg stråldos vilket gör projektet möjligt, säger Göran Bergström.

Sedan tidigare finns en sådan datortomograf på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, donerad till SCAPIS av Hjärt-Lungfonden. Även i Malmö finns en datortomograf inköpt för SCAPIS. Var de två nya datortomgraferna kommer att placeras är ännu inte klart.

Storleken på Vetenskapsrådets anslag till SCAPIS är inte offentliggjort. Beloppet hålls hemligt för att inte äventyra en upphandling.
 

Text och foto: ELIN LINDSTRÖM CLAESSEN, Sahlgrenska akademin

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin