Bloggar

Bloggar

SCAPIS-studien räddar liv

Första insättningen har gjorts i Sveriges största prov- och bildbank för hjärt-, kärl- och lungstudier. Drygt 1 000 göteborgare har undersökt hälsan och samtidigt lämnat tusentals prover och närmare två miljoner bilder för framtida forskning. Utdelning har det redan blivit – särskilt för de fem personer som opererades akut sedan livshotande sjukdom upptäckts vid undersökningen.

Studien, som initierats av Hjärt-Lungfonden, kallas SCAPIS, Swedish Cardiopulmonary Bioimage Study, och är den hittills största studien inom hjärta, kärl och lungor. Målet är att kartlägga och identifiera individuella risker för att drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl och lunga, som hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp eller KOL. Hittills har 1 111 göteborgare i åldrarna 50 till 65 år deltagit i denna första pilotstudie. Den första deltagaren klev in på Sahlgrenska sjukhusets specialinrättade SCAPIS-avdelning den 14 februari 2012. Drygt ett år senare kan professor Göran Bergström, som är huvudansvarig forskare för studien, konstatera att det hittills gått över förväntan.

− Vi hade känt en viss oro för att testerna var för många, för att det skulle ta för mycket tid och att folk inte skulle dyka upp, men vem vill inte ha ett papper på att man är frisk! Pilotstudien har gått planenligt, även om vi underskattat behovet av uppföljande undersökningar och det är något vi måste tänka på inför framtiden, säger Göran Bergström.

Läs hela artikeln på www.hjart-lungfonden.se

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin