null

Bloggar

Sektionen för klinisk prövning bjuder in till temadag i Göteborg.

Temaeftermiddag: ”En grundlig feasibility/site selection är starten på en lyckad studie”

Målgrupp: Sektionen för klinisk prövnings medlemmar, kliniska prövningsledare, monitorer, prövare och personal från klinik.

Syfte: Lyfta och medvetandegöra dagsaktuella frågor inom klinisk prövning

Plats: Onsdag den 5 nov 2014 i Stora hörsalen på Humanistiska fakulteten, Renströmsgatan 6, Göteborg När man kommer in från huvudentrén, tar man till höger, passerar kafeterian och därefter ligger Stora hörsalen på samma nivå/våning som huvudentrén.

Program och anmälan >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin