null

Bloggar

Seminarie 11 mars: Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

Gothia Forum, Innovationsplattformen VGR, MedTech West och Sahlgrenska Science Park bjuder in till lunchseminarie om

Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter


DATUM: 11 MARS
TID: 11:30 - 13:00
PLATS: HJÄRTATS AULA, VITA STRÅKET 12, SAHLGRENSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET
 

Malin Blixt, chef för enheten för medicinteknik och chefsekonom Douglas Lundin på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, 
tipsar om vad som krävs för att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter.

På detta seminarie presenterar TLV hur de arbetar med hälsoekonomiska bedömningar av medicinteknik samt ger praktiska exempel från genomförda utvärderingar på medicintekniska produkter. TLV har sedan 2012 ett uppdrag från regeringen att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Syftet är bland annat att bidra till bättre underlag för kliniska beslut och upphandling av medicintekniska produkter och större transparens kring medicintekniska produkters kostnadseffektivitet och priser. 


Anmälan senast 8 mars till gothia.forum@vgregion.se

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin