Bloggar

Bloggar

Seminarium - Läkemedelsverket i Göteborg den 27 maj

Läkemedelsverket i samverkan med GU Holding & Sahlgrenska Science Park arrangerar ett seminarium om regulatoriska frågor.

Regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för läkemedel och medicinteknik presenteras. Dessutom berättar Läkemedelsverket om möjligheter till vetenskaplig och regulatorisk rådgivning samt hur man kan få vägledning till att hitta rätt bland regel-verken. Förutom generaldirektör Christina Åkerman medverkar Innovationskontoret och experter från myndigheten.

Ta chansen att ange en fråga som du skulle vilja höra mer om redan när du anmäler ditt deltagande. Eller föranmäl ditt intresse för ett enskilt möte med en utredare. Välkommen med anmälan till Läkemedelsverket senast den 20 maj.
 

När?  Måndagen den 27 maj 2013 kl. 13-18
Var? Konferenscenter Wallenberg, Göteborg
Hur?  Anmälan senast måndagen den 20 maj via Läkemedelsverket

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin