null

Bloggar

Seminarium om regulatoriska frågor

I samverkan med Gothia Forum, GU Holding, Innovationskontor Väst, Sahlgrenska Science Park och Västra Götalandsregionen, arrangerar Innovationskontoret på Läkemedelsverket ett seminarium om regulatoriska frågor.

Mötet genomförs i Göteborg, den 27 maj 2014, kl. 13 - 18.
Plats: Konferenscenter Wallenberg

Regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för läkemedel och medicinteknik presenteras. Dessutom berättar vi om möjligheter till vetenskaplig och regulatorisk rådgivning, samt hur man kan få vägledning till att hitta rätt bland regelverken.

Förutom en representant ifrån Läkemedelsverkets ledning medverkar Innovationskontoret samt experter från myndigheten.

Ta del av program och anmäl dig här. 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin