Bloggar

Bloggar

Seminarium om SCAPIS - unik källa för forskning inom hjärt, kärl och lungor

Senaste röntgentekniken förenklar tidig upptäckt av hjärt-, kärl- och lungsjukdomVi vill fira genomförd pilotstudie och bjuder in till ett seminarium och mingel för alla som är nyfikna på SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). 1000 göteborgare har deltagit i denna pilotstudie, som i storskalig form blir ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor.

Pilotstudien har genomförts av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Göteborgs universitet i samarbete med Hjärt-Lungfonden. Gothia Forum har ansvarat för projektledning. Läs mer på www.scapis.se

Program 6 december
• SCAPIS-piloten, Highlights - Göran Bergström, huvudansvarig för studien
- Hur har det gått?
- Hur kan jag få tillgång till materialet?
- Vad händer nu?

• Möt forskarna och styrgruppen som planerat och genomfört studien på efterföljande mingel med bubbel och lättare tilltugg

Tid 6 december, kl.15:00-16:30
Plats Lagerbladet, matsalsbyggnaden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anmäl dig, senast 4/12 till: camilla.palmqvist@vgregion.se, Projektledare Gothia Forum

Läs intervju med Göran Bergström i GP-bilagan Hjärta & Kärl, den 22/11, länk till bilagan, se sid 12.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin