Bloggar

Bloggar

Sida och UD lanserar ny forskningsdatabas

Sida och Utrikesdepartementet (UD) lanserar en gemensam databas, Researchers for Development Analysis (REDA). Målet med databasen är att öka genomslagkraften av forskning i svenskt utvecklingssamarbete, genom att öka tillgängligheten till befintlig expertis inom samtliga akademiska discipliner för Sida och UD.

Forskare som registrerar sig i databasen kan få möjligt att vara med i referensgrupper, studier, uppdragsforskning, utvärdering och rådgivning.

Sida och UD uppmuntrar ett brett spektrum av forskare att registrera sig. Vår målsättning är att databasen ska bestå av forskare som har ett intresse av att öka genomslagskraften av forskning i svenskt utvecklingssamarbete oavsett forskningsinriktning Registreringen tar mindre än 10 minuter.

Direktlänk: http://sida.orbelon.com/researcher-database/for-researchers.aspx

 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin