null

Bloggar

Sök medel för klinisk behandlingsforskning

Nu kan du som arbetar med större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov söka medel från Vetenskapsrådet. Satsningen görs i samarbete med de svenska landstingen och beslut fattas av Kommittén för klinisk behandlingsforskning. Sista ansökningsdag är den 15 september. Läs mer om hur du ansöker om rambidrag inom klinisk behandlingsforskning

Som forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Sahlgrenska akademin har du möjlighet att kontakta Gothia Forum för att se hur denna infrastruktur och kopplingen till vårdens strukturer och resurser kan stärka din ansökan. 

Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och därmed har stor patient- och samhällsnytta. Detta inkluderar områden såsom prevention, diagnostik, behandling, uppföljning, implementering, omvårdnad och rehabilitering. Resultaten av forskningen ska vara mätbara med tydliga kliniska utfallsmått.

Kontakta Gothia Forum på: gothia.forum@vgregion.se alternativt 031-342 96 70

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin