null

Bloggar

Standardiserad avtalsprocess framtagen

Nu finns en visualiserad standardiserad avtalsprocess på plats efter att ännu en utvecklingssatsning inom ramen för Kliniska Studier Sverige avslutats. Gothia Forum, som regional nod, har varit delaktiga tillsamamans med Karolinska Trial Alliance (projektledare), Forum Söder och Forum Uppsala-Örebro. Nästa steg är att sprida projektets resultat nationellt.

Syftet  med satsningen är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri genom att visualisera en typisk avtalsprocess med förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla inblandade parter. En enhetlig bild av hur processen går till kan förkorta startsträckan för studier.

Nu påbörjas arbetet med att sprida projektets resultat nationellt, genom att träna minst två personer per regional nod som sedan kan sprida kunskapen vidare på det sätt som respektive nod och sjukvårdsregion finner lämpligt.

Läs mer om utvecklingssatsningen på kliniskastudier.se

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin